Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o fundacji rodzinnej

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o fundacji rodzinnej, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 29 listopada 2022 r. (znak: SPS-WP.020.316.6.2022), nie zgłasza do niego uwag w zakresie kompetencji należących do Rady.

projekt