Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym w dniu 1 grudnia 2022 r. do zaopiniowania przy piśmie Ministra Sprawiedliwości [znak: DLUS-I.4601.68.2022], nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.

projekt