Data wydarzenia: 01-09-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Wymiaru Sprawiedliwości”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 23 sierpnia 2022 r. (znak: DLPK-V.454.790.2021), opiniuje go pozytywnie, bez uwag.

projekt