Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 

            Rada opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 10 listopada 2021 r. (znak: DSRiN-V.415.3.2021), pozytywnie bez uwag.

projekt