Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 6 kwietnia 2021 r. (znak: DLPC-IX.4601.2.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt