Data wydarzenia: 29-04-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowych oraz niektórych innych ustaw.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych orz o Krajowym Funduszu Drogowych oraz niektórych innych ustaw, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 12 kwietnia 2021 r. (znak: SPS.WP.020.117.4.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt