1.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu widząc potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli rzeczypospolitej Polskiej, mają na uwadze konieczność zachowania w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sadow i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w uchwale nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

2.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 14 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 14 lutego 20167 r. popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.

3.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, widząc konieczność zmian w sądownictwie, które powinny służyć dobru obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na uwadze konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w uchwale Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

4.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku dostrzegając potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze konieczność zachowania w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów,  w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w Uchwale Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

5.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach widząc potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyły dobru obywateli, w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w Uchwale Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.

6.   Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 6 marca 2017 roku:
Kierując się troską o dobro Wymiaru Sprawiedliwości Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie w pełni popiera Uchwałę Nr 2 Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.

7.  Fragment protokołu z Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 13 marca 2017 r.:
„Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu popiera uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.”

8.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 13 marca 2017 r.:
„Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, kierując się troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i zachowanie konstytucyjnego ładu w Rzeczypospolitej Polskiej, widząc jednocześnie potrzebę zmian w polskim sądownictwa, wyraża pełną akceptację i poparcie dla stanowiska zawartego w uchwale nr 2 Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.”