1.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie z 2 lutego 2016 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Oławie popiera uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów przyjęte w Warszawie dnia 30 stycznia 2017 r.

Wyrażamy zaniepokojenie projektowanymi zmianami, które w sposób sprzeczny z Konstytucją RP zmierzają do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości, ograniczają niezależność sądownictwa, a w konsekwencji doprowadzą do pozbawienia sędziów przymiotu niezawisłości. Niezależne sądownictwo służy tymczasem społeczeństwu poprzez niezawisłych, wolnych od politycznych nacisków sędziów, gwarantując obywatelom prawo do sądu w rozumieniu art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.


2.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z  2lutego 2017 r.
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie w pełni popiera stanowisko zawarte w Uchwale nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


3.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 6 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie widząc potrzebę zmian w sadownictwie, które będą służyć dobru obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pozwolą na poprawę sprawności postępowania, w trosce o zachowanie demokratycznego państwa prawnego, w szczególności poszanowania zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zauważając, że projekt zmian w zakresie procedury powoływania sędziów i organizacji Krajowej Rady Sądownictwa zmierza do upolitycznienia sadownictwa, w całości popiera uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgu z dnia 30 stycznia 2017 r.


4.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie z 6 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady  trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie popiera Uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


5.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Leżajsku z 7 lutego 2017 r.:
W trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Leżajsku w całości popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


6.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Strzyżowie z 8 lutego 2017 r.:
W trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów – Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Strzyżowie w całości popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


7.    Fragment Uchwały Zebrania Sędziów  Sądu Okręgowego w Płocku z 8 lutego 2017 r.:
(…) w całości popieramy uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgu z dnia 30 stycznia 2017 r.


8.    Fragment protokołu z Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Ropczycach z 8 lutego 2017 r.:
(…) Zebrani Sędziowie jednogłośnie przychylili się do treści Uchwały nr 2 podjętej przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgu w dniu 30 stycznia 2017 r.


9.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Lublińcu z 9 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady  trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Lublińcu popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


10.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie z 9 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady  trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Częstochowie popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


11.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie z 9 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


12.    . Uchwała Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu z 10 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Toruniu popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


13.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Opolu z 10 lutego 2017 r.:
Kierując się troską o poszanowanie praworządności oraz niezawisłości sędziów i niezależnością sądów Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Opolu w pełni popiera uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów i Zebrania Przedstawicieli Sędziów Sądów Apelacyjnych podjęte w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


14.     Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach z 10 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Siedlcach popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


15.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zawierciu z 10 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zawierciu w trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów w pełni popiera uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


16.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku z 10 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady  trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


17.    Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu z 10 lutego 2017 r.:
Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu sieradzkiego mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów wyrażone w uchwale nr 2 podjętej w dniu 30 stycznia 2017 r.


18.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kaliszu z 13 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Kaliszu popiera w całości uchwałę nr 2 podjętą na zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


19.     Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z 13 lutego 2017 r.:
W trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach popiera uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.

20.   Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z 13 lutego 2017 r.:

W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.


21.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Koninie z 14 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Koninie popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


22.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z 14 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Nowym Sączu popiera stanowisko nr 2 podjęte na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


23.    Fragment protokołu z obrad Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 16 lutego 2017 r.
(…) Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  w trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera treść Uchwały nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r. (…)


24.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu z 17 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Elblągu popiera Uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r.


25.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Rybniku z  17 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Rybniku popiera uchwałę nr 2  Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 r.


26.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy z 20 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy popiera stanowisko wyrażone w Uchwale Nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów, podjętej w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.

27.    Fragment protokołu z Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Toruniu z 20 lutego 2017 r.:

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Toruniu popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


28.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Jarosławiu z 21 lutego 2017 r.:
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jarosławiu obecni na zebraniu w dniu 21 lutego 2017 r. popierają uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


29.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z 21 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


30.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Gliwicach z  23 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Gliwicach popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.


31.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Raciborzu z 23 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego  w Raciborzu, w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.


32.    Uchwała nr 1/2017 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach z 24 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gliwicach, w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.


33.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zabrzu z 24 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zabrzu popiera uchwałę nr 2  podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.


34.    Fragment protokołu Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Żorach z 24 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Żorach w pełni popiera stanowisko zawarte w Uchwale Nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku.


35.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 27 lutego 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu w pełni popiera stanowisko wyrażone w Uchwale nr 2  Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


36.    Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Bielskiego z 27 lutego 2017 r.:
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


37.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim z 27 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Grodzisku Mazowieckim w trosce o dobro obywateli i zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej ustroju opartego na zasadzie demokratycznego państwa prawnego, którego filarem jest trójpodział władzy oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów popiera Uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku.

38.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z 28 lutego 2017 r.:

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie popiera w całości Uchwałę Nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.

39.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z 1 marca 2017 r.:

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej w pełni popiera stanowisko zawarte w uchwale nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku.

40.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Kaliszu z 3 marca 2017 r.:

W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kaliszu popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


41.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 3 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, kierując się troską o zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, niezawisłych sędziów i przestrzegania w porządku prawnym zasady trójpodziału władzy, popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z 30 stycznia 2017 r.

42.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 3 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, kierując się troską o zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, niezawisłych sędziów i przestrzegania w porządku prawnym zasady trójpodziału władzy, popiera Uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


43.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie z 3 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie, w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.


44.    Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z 6 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. W pełni popiera stanowisko wyrażone w Uchwale nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku.


45.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie z 7 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawa, a w szczególności zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.


46.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Sulęcinie z 7 marca 2017 r.:
Sędziowie Sądu Rejonowego w Sulęcinie popierają uchwałę nr 2 podjętą przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30.01.2017r.


47.    Uchwała Nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 marca 2017 r.:
W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie popiera Uchwalę nr 2 podjętą na  Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zmian zmierzających do ograniczenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

48.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z 13 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie. Apelujemy do wszystkich Sędziów o wytrwałość w godnym pełnieniu służby i protestujemy przeciwko nierzetelnym i niesprawiedliwym opiniom na temat działalności sądów i personalnym atakom na sędziów. Wyrażamy gotowość aby stać na straży niezawisłego i apolitycznego sądownictwa.

49.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu z 13 marca 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera w całości uchwałę nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


50.    Informacja Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 13 marca 2017 r.:
(…) Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na posiedzeniu w dniu 6 marca 2017 roku podjęło uchwałę popierającą Uchwałę nr 2 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 r.


51.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie z 13 marca 2017 r.:
Mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów,  Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Koszalinie w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów wyrażone w uchwale nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r

52.   Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Rybniku z 14 marca 2017 r.:

W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Pruszkowie popiera Uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zmian zmierzających do ograniczenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

53.    Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z 15 marca 2017 r.:

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku w Warszawie.

54.    Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 marca 2017 r.:

W trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie popiera Uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 roku. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec zmian zmierzających do ograniczenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

55.     Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku z 16 marca 2017

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku, w trosce o dobro obywateli i w poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawa, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, popiera uchwałę nr 2 podjętą na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w dniu 30 stycznia 2017 r. w Warszawie.

56.      Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Otwocku z 20 marca 2017 r.:

W trosce o zapewnienie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej konstytucyjnego prawa do niezależnego sądu, niezawisłych sędziówi przestrzegania w porządku prawnym zasad trójpodziału władzy, a jednocześnie widząc potrzebę zmian w polskim sądownictwie służących rozwiązaniu aktualnych problemów Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Otwocku wyraża pełną akceptację i poparcie dla stanowiska zawartego w uchwale nr 2 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 30 stycznia 2017 roku.

57.     Informacja Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie z 9 marca 2017 r.:

(…) na zebraniu dnia 8.03.2017 r. Sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie podjęli Uchwałę, w której popierają stanowisko zawarte w Uchwale nr 2 z dnia 30.01.2017 r. podjętej na Zebraniu Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów w Warszawie.