Data wydarzenia: 09-11-18

W dniu 9 listopada 2018 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa przekazał do Naczelnego Sądu Administracyjnego odwołania od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z 23-28 sierpnia 2018 r. zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego.


W związku z tym, że termin na złożenie odwołania był uzależniony od daty doręczenia odpisu uchwały poszczególnym kandydatom, odwołania wpływały do Biura Krajowej Rady Sądownictwa między 17 września 2018 r. a 18 października 2018 r. Następnie opracowywano odpowiedzi na zarzuty zawarte w poszczególnych odwołaniach. W związku z tym, że Naczelny Sąd Administracyjny powinien rozpoznać sprawy w ciągu 14 dni od daty przekazania mu dokumentacji sprawy, odwołanie, odpowiedź na odwołanie i dokumentację sprawy przekazuje się do NSA w pakiecie obejmującym wszystkie odwołania od danej uchwały. Dzięki temu NSA może jednocześnie rozpoznać wszystkie odwołania od danej uchwały Rady.
W związku z pojawiającymi się zastrzeżeniami co do czasu opracowywania odpowiedzi na odwołanie, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa przypomina, że okres ten nie odbiega od praktyki stosowanej w poprzednich kadencjach Rady. Przykładowo:

- 1 odwołanie od uchwały KRS nr 763/2016 z 16.11.2016 r., złożone przez kandydata 3.01.2017 r., przekazano do sądu 22.03.2017 r.
- 2 odwołania od uchwały KRS nr 6/2017 z 10.01.2017 r., złożone przez kandydatów 8.02.2017 r. i 10.02.2017 r. przekazano do sądu 6.04.2018 r.
- 2 odwołania od uchwały KRS nr 822/2016 z 15.12.2016 r., które wpłynęły do Biura KRS 16.02.2017 r. i 10.03.2017 r. przekazano do sądu 19.05.2018 r.
- 1 odwołanie od uchwały KRS nr 130/2017 z 6.04.2017 r., które wpłynęło do Biura KRS 1.06.2017 r. przekazano do sądu 31.07.2017 r.

Pojawiające się w niektórych mediach zarzuty o celowym przetrzymywaniu odwołań nie mają zatem uzasadnienia w faktach.