W dniach 16 – 19 lutego 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa obradowała na kolejnym posiedzeniu. Przedmiotem obrad były w szczególności następujące zagadnienia:
1. Opinie i stanowiska do aktów normatywnych.
2. Mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej na stanowiska asesorów w sądach powszechnych. Rada rozpatrzyła kandydatury 97 osób na stanowiska asesorskie i nie wyraziła sprzeciwu wobec żadnej z osób. Kandydaci będą przedstawieni Panu Prezydentowi RP do powołania.
3. Powołanie asesorów na urząd sędziego w sądach powszechnych. Rada zaopiniowała pozytywnie kandydatury 4 osób.
4. Rozpatrzenie kandydatur zgłoszonych na wolne stanowiska w sądach powszechnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
5. Odwołania od podziałów czynności złożone przez sędziów sądów powszechnych.
6. Stwierdzenia daty przejścia sędziów w stan spoczynku, wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku jak też oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego.
7. Uzupełniający wybór członka Prezydium Rady. Na członka Prezydium w miejsce pani sędzi Teresy Kurcyusz – Furmanik została wybrana pani sędzia Joanna Kołodziej – Michałowicz.

                                                                                 Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                 Zastępca Rzecznika Prasowego
                                                                                 Krajowej Rady Sądownictwa

Mając na uwadze ostatnie doniesienia medialne dotyczące przyczyn odwołania z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz realizując prośbę członków Rady, czuję się w obowiązku wyjaśnić, co następuje:
Pan SSO Leszek Mazur został odwołany z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z uwagi na utratę zaufania. Był to jedyny motyw, z powodu którego większość członków Rady zdecydowała się na takie rozwiązanie, twierdzenie jakoby odwołanie stanowiło swego rodzaju „zemstę” jest nieprawdziwe. Utrata zaufania wynikała – jak przekazali mi członkowie Rady - między innymi z następujących okoliczności:
1. ujawnienia mediom protokołów posiedzeń komisji KRS, które nie stanowiły informacji publicznej, bez skonsultowania tego działania z pozostałymi członkami Prezydium KRS oraz z przewodniczącymi właściwych komisji, co m.in. doprowadziło do ujawnienia danych osobowych osób składających skargi na bezprawne przetwarzanie ich danych osobowych w postępowaniach sądowych oraz prezentowania wyrywkowych i wyrwanych z kontekstu wypowiedzi członków Rady;
2. ujawnienie treści prywatnej korespondencji jednego z członków KRS bez jego zgody;
3. krytycznych i nieuprawnionych publicznych ocen innych członków Rady;
4. braki w zakresie właściwego przedstawiania argumentów Rady w mediach;
5. brak właściwej komunikacji pomiędzy Przewodniczącym a członkami Rady i przewodniczącymi komisji problemowych.
Okoliczności te pozbawiły Pana Przewodniczącego Leszka Mazura zaufania ze strony większości członków KRS, które to zaufanie jest konieczne dla prawidłowego wykonywania funkcji Przewodniczącego KRS.

                                                                                   Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                   Zastępca Rzecznika Prasowego KRS

Data wydarzenia: 02-03-20

 Zaproszenie

Serdecznie zapraszam przedstawicieli mediów, którzy 18 lutego 2020 r. licznie uczestniczyli w obchodach 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa na Zamku Królewskim w Warszawie na spotkanie podsumowujące to wydarzenie, które odbędzie się 3 marca 2020 r. o godzinie 11.00 w pokoju nr 2, ul. Rakowiecka 30, II piętro.

                                                                                     Sędzia dr Maciej Mitera
                                                                                     Rzecznik Prasowy
                                                                                     Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 18-02-20


Z okazji 30-lecia Krajowej Rady Sądownictwa, 18 lutego 2020 r., o godzinie 11.00  w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, rozpoczną się uroczyste obchody rocznicy z udziałem zaproszonych gości.
Zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu redakcje i dziennikarze proszeni są o przesłanie akredytacji. Przy czym, bardzo prosimy, by z redakcji, stacji telewizyjnej i radiowej była tylko jedna ekipa.

W celu omówienia szczegółów organizacyjnych zapraszamy przedstawicieli redakcji na spotkanie z sędzia dr Maciejem Miterą, rzecznikiem prasowym KRS oraz Tomaszem Chrabskim, Szefem Biura KRS w piątek, 14 lutego 2020 r., o godz.12.00 w pokoju nr 2, ul. Rakowiecka 30, II piętro.