Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 5 października 2020 r. (znak: SPS-WP-020-103(5)/20), nie zgłasza uwag do jego treści.