dotyczące opiniowania kandydatów, którym Minister Sprawiedliwości zamierza powierzyć obowiązki sędziów dyscyplinarnych na sześcioletnią kadencję

W związku ze zbliżającym się upływem kadencji sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.) oraz art. 39b § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2250), przedstawił Krajowej Radzie Sądownictwa do zaopiniowania listę sędziów, którym zamierza powierzyć obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych oraz wojskowych sądach okręgowych.
Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w trosce o to, aby sądownictwo dyscyplinarne sędziów spełniało najwyższe standardy i było powoływane w transparentnym procesie uważa, że proces ten powinien mieć charakter publiczny, a o kandydatach winni mieć możliwość wypowiedzieć się zarówno sędziowie, przedstawiciele innych zawodów prawniczych, jak i pozostali obywatele.

W związku z powyższym Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zwraca się do wszystkich obywateli o wskazanie Radzie ewentualnych przeszkód do pełnienia przez niżej wskazanych sędziów obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego, w szczególności zachowań wskazujących na brak bezstronności albo innych znanych im zachowań, które nie licują z godnością sędziego.

Lista sędziów przedstawionych do zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa, którym Minister Sprawiedliwości zamierza powierzyć obowiązki sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych oraz wojskowych sądach okręgowych:

 W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku:
1. Małkiński Dariusz – sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
2. Brysiewicz Beata – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,

3. Cilulko Sławomir – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,
4. Czaban Halina – sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
5. Kurowski Mariusz – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,
6. Pannert Tomasz – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku,
7. Walczuk Marcin – sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach,
8. Wasilewski Przemysław – sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku:
1. Dzieża Justyna – sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,
2. Idasiak-Grodzińska Małgorzata – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
3. Perliński Marcin – sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,
4. Zaremba-Hołda Emilia – sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu,
5. Ciemnoczolowski Krzysztof – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
6. Jankowski Romuald – sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku,
7. Jurkiewicz Joanna – sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,
8. Kierszka Magdalena – sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku,
9. Kozacka Marlena – sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni,
10. Kuciel Julia – sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,
11. Przybylska-Lewandowska Małgorzata – sędzia Sądu Rejonowego w Sopocie,
12. Skibiński Tomasz – sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie,
13. Szeleźniak Monika – sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni,
14. Wewiórski Paweł – sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach:
1. Brajczewska-Klachacz Beata – sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,
2. Cebula Rafał – sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
3. Czakon-Gabzdyl Paulina – sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju,
4. Łataś Lidia – sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,
5. Marczyk-Bregida Izabela – sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich,
6. Niemiec Magdalena – sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,
7. Procek Marek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
8. Skrzypek Adam – sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,
9. Wieczorek Ewa – sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie,
10. Wrzesień Aleksandra – sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach,
11. Żymełka Artur – sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach,
12. Kowalik Wojciech – sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu,
13. Kruczek Agata – sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej,
14. Pok Marzena – sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie,
15. Synowiec Mariusz – sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie:
1. Czajka Monika – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
2. Donhöffner-Grodzicka Beata – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
3. Fountoukidis Izabela – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
4. Anczykowski Paweł – sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,
5. Henrych Tomasz – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
6. Jędrys Bogdan – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
7. Marzena Stoces – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie,
8. Maczuga Wojciech – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie,
9. Małysa Zbigniew – sędzia Sądu Rejonowego w Brzesku,
10. Sikora Barbara – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
11. Smoter-Piąty Joanna – sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie,
12. Szymańska Ewa – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie:
1. Wójtowicz Grzegorz – sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu,
2. Brzozowski Mirosław – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
3. Daniel Adam – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
4. Kowalski Jarosław – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
5. Młoczkowski Mariusz – sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie,
6. Obłoza Łukasz – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
7. Skibiński Piotr – sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
8. Wojtaszek Krzysztof – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi:
1. Godlewski Mirosław – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
2. Kacprzak Krzysztof – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,
3. Nowak Aleksander – sędzia Sądu Rejonowego w Kępnie,
4. Szybka Iwona – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
5. Kalinowska-Pakuła Małgorzata – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi,
6. Klimiuk Andrzej – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
7. Krawczyk Tomasz – sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,
8. Papis Jarosław – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
9. Turczyn-Topyła Beata – sędzia Sądu Rejonowego w Sochaczewie,
10. Wlazło Sławomir – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu:
1. Buczkowska-Prajs Joanna – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
2. Grzegorczyk-Pomin Małgorzata – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
3. Janicka Wioletta – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
4. Przymuszała Sebastian – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
5. Kalawski Łukasz – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
6. Matuszewska-Potocka Joanna – sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie,
7. Nyczka Joanna – sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie,
8. Ochocki Jarosław – sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,
9. Olszewska Agnieszka – sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie,
10. Stasiak-Ochocka Katarzyna – sędzia Sądu Rejonowego w Obornikach,
11. Wita Przemysław – sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie:
1. Dziewulski Krzysztof – sędzia Sądu Rejonowego w Sanoku,
2. Blajer Dorota – sędzia Sądu Rejonowego w Nisku,
3. Filip Piotr – sędzia Sądu Rejonowego w Strzyżowie,
4. Lotycz Dariusz – sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu,
5. Mucha Tomasz – sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
6. Pelc Artur – sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
7. Stępień Krzysztof – sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie:
1. Górnik Anna – sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie,
2. Grams Karolina – sędzia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim,
3. Piwowarska Zofia – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie,
4. Ciężki Dominik – sędzia Sądu Rejonowego w Sławnie,
5. Kasicka Joanna – sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,
6. Kawałko Maciej – sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie,
7. Wieczór Marek – sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim,
8. Zaremba Krzysztof – sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie,
9. Zygmund-Bogacz Aleksandra – sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie:
1. Gajdzińska-Sudomir Monika – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
2. Kosicka Małgorzata – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
3. Kozłowska Beata – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
4. Michalik Anna – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
5. Polańska-Farion Katarzyna – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
6. Sadomski Jacek – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
7. Tyszka Jacek – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
8. Buchajczuk Wojciech – sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie,
9. Niezabitowska-Nowakowska Monika – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
10. Pawłowski Remigiusz – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie,
11. Trębicki Tomasz – sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
12. Wielgolewska Anna – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
13. Wójcik Magdalena – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu:
1. Kotowski Andrzej – sędzia Sądu Rejonowego w Oleśnicy,
2. Roman Bożena – sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
3. Kaczmarek Piotr – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
4. Kowalczyk Tadeusz – sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze,
5. Płudowski Krzysztof – sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
6. Rembiasz Aleksandra – sędzia Sądu Rejonowego w Kłodzku,
7. Rusin Ewa – sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy,
8. Socha Maciej – sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,
9. Sosiński Marcin – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
10. Szepelak Grzegorz – sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
11. Wojtyło Witold – sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy,
12. Wysocki Tomasz – sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Wojskowym Sądzie Okręgowym w Poznaniu:
1. płk Nowakowski Paweł – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu,
2. ppłk Senk Rafał – sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu,
3. płk Słomiński Zbigniew – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu,
4. ppłk Stangierski Bartosz – sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu,
5. płk Wylegalski Piotr – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W Sądzie Dyscyplinarnym przy Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie:
1. ppłk Chwedeńczuk Piotr – sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie,
2. płk Hołubowicz Leszek – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie,
3. płk Kobylinska Agnieszka – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie,
4. płk Krajewski Tomasz – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie,
5. płk Więcek Paweł – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie.
                                                                                 

                                                                                 Przewodniczący
                                                                                 Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                 sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka