Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1378 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dębicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kościanie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.