Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 11 grudnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1377 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wieluniu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu.