Data wydarzenia: 19-09-23
Data końca wydarzenia: 22-09-23

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 19-22 września 2023 r.
19 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 września – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 września – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 19-22 września 2023 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości B758;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody;
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk sejmowy nr 3502);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie dokumentowania czynności przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób wchodzących do budynków sądów (B730);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk sejmowy 3342);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (UD324);
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych:
8.1. Propozycja stanowiska w przedmiocie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do spraw opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa:
9.3.A. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. WSA w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 175 (8 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA WSA NA SĘDZIEGO WSA:
12.2. do WSA w Rzeszowie;
SĄDY POWSZECHNE:
12.3. SR w Działdowie M.P. z 2022 r., poz. 687 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.4. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SR we Wschowie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SO w Krośnie M.P. z 2022 r., poz. 1289 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1090 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.8. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 1291 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SA w Białymstoku M.P. z 2023 r., poz. 125 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SO w Białymstoku M.P. z 2023 r., poz. 142 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Łomży M.P. z 2023 r., poz. 144 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SO w Łomży M.P. z 2023 r., poz. 142 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.13. SO w Suwałkach M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Ełku M.P. z 2023 r., poz. 191 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SO w Bydgoszczy M.P. z 2023 r., poz. 142 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SO w Bydgoszczy M.P. z 2023 r., poz. 272 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Bydgoszczy M.P. z 2023 r., poz. 326 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 326 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SO w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 338 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Gdańsku M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Toruniu M.P. z 2023 r., poz. 268 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SO w Toruniu M.P. z 2023 r., poz. 272 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO we Włocławku M.P. z 2023 r., poz. 143 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.24. SO we Włocławku M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SA w Katowicach M.P. z 2022 r., poz. 1098 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.26. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2023 r., poz. 453 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Gliwicach M.P. z 2023 r., poz. 268 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 337 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Katowicach M.P. z 2023 r., poz. 338 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SO w Sosnowcu M.P. z 2023 r., poz. 129 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SA w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 1289 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SO w Kielcach M.P. z 2022 r., poz. 1097 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.33. SR w Lubartowie M.P. z 2023 r., poz. 5 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SR w Radzyniu Podlaskim M.P. z 2023 r., poz. 191 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SR w Siedlcach M.P. z 2023 r., poz. 181 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SO w Płocku M.P. z 2023 r., poz. 129 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.37. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 144 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 181 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.39. SO w Poznaniu M.P. z 2023 r., poz. 125 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.40. SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu M.P. z 2022 r., poz. 1280 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.41. SR w Szamotułach M.P. z 2022 r., poz. 1280 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.42. SO w Zielonej Górze M.P. z 2023 r., poz. 338 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.43. SR w Nisku M.P. z 2023 r., poz. 181 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.44. SA w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 306 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.45. SR w Międzyrzeczu M.P. z 2022 r., poz. 1280 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.46. SO w Szczecinie M.P. z 2023 r., poz. 191 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.47. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 5 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.48. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 144 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.49. SO w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 385 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.50. SR dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie M.P. z 2023 r., poz. 125 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.51. SO w Legnicy M.P. z 2023 r., poz. 272 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.52. SO w Opolu M.P. z 2023 r., poz. 142 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.53. SO w Opolu M.P. z 2023 r., poz. 268 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.54. SR w Świdnicy M.P. z 2023 r., poz. 5 (1 kandydat na 1 miejsce);
PO SN:
12.55. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.56. SO w Bielsku-Białej M.P. z 2021 r., poz. 830 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.57. SA w Rzeszowie M.P. z 2022 r., poz. 601 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.58. SA w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 847 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
WNIOSEK O MIANOWANIE
EGAZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ
12.59. do SR w Słupsku;
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY
12.60. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 622;
13. Odwołania od zmiany podziału czynności;
14. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 § 3 usp;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 9/2023 z posiedzenia KRS w dniach 13-16 czerwca 2023 r.;
18. Propozycja stanowiska KRS w związku z postanowieniem SN z dnia 28 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie z odwołania Piotra Gąciarka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa Nr 1221/2021 z 9 września 2021 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odwołania SSO Piotra Gąciarka od zmiany podziału czynności ustalonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2021 roku;
19. Wolne wnioski;