Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1047 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 1.