W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi kwestii niedopuszczania sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Gąciarka do orzekania, Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa pismem z dnia 18 października 2022 r. zwróciła się do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego o udzielenie informacji co do przyczyn nierozpoznania zażalenia sędziego Piotra Gąciarka od uchwały Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej o zawieszeniu w czynnościach służbowych.

W dniu 28 października 2022 r. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zapoznało się z treścią odpowiedzi udzielonej Przewodniczącemu Rady przez SSN Wiesława Kozielewicza Prezesa kierującego pracami Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Z pisma wynika, że termin posiedzenia SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej w celu rozpoznania zażaleń obrońców sędziego Piotra Gąciarka na uchwałę Sądu Najwyższego Izby Dyscyplinarnej w przedmiocie zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych został wyznaczony na 20 września 2022 r. W przeddzień wyznaczonego terminu, jeden z obrońców sędziego Piotra Gąciarka złożył wniosek o uznanie się przez SN Izbę Odpowiedzialności Zawodowej za sąd niewłaściwy i przekazanie sprawy „innemu sądowi” tj. Izbie Karnej Sądu Najwyższego oraz o wyłączenie sędziego SN Wiesława Kozielewicza od rozpoznania sprawy. Sąd Najwyższy postanowił odroczyć posiedzenie.

Prezydium KRS stwierdziło, że nierozpoznanie zażalenia na uchwałę o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędziego wynika wyłącznie z podejmowanych przez sędziego Piotra Gąciarka i jego obrońcy czynności procesowych i nie ma podstaw do zajmowania się sprawą.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa