Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 714 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku.