Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 713 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.