Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 682 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach.