Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 680 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi:

 - 2 stanowiska w Izbie Gospodarczej.