INFORMACJA O LICZBIE SPRAW INDYWIDUALNYCH, KTÓRE OCZEKUJĄ NA ROZPOZNANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

122 postępowania nominacyjne – 225 kandydatów na 131 stanowiska sędziowskie i asesorskie, w tym:

 • 75 postępowań nominacyjnych – 113 kandydatów na 75 stanowisk sędziowskich;
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 7 postępowań nominacyjnych – 16 kandydatów na 7 stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych (PO SN) – w tym 4 odroczone
 • 25 postępowań nominacyjnych – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR
 • 3 postępowania nominacyjne – 17 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 4 postępowania nominacyjne – 25 kandydatów na 5 stanowisk sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (1 obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego – 3 postępowania – ogłoszone w Monitorze Polskim 18 marca 2022 r. oraz 1 obwieszczenie Prezydenta RP ogłoszone w Monitorze Polskim w dniu 19 kwietnia 2022 r.)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 4 kandydatów na 1 stanowisko sędziego WSA nowy tryb (1 obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim 23 maja2022 r.
 • 5 postępowań nominacyjnych – 23 kandydatów o powołanie na 5 stanowisk asesora sądowego w WSA
 • 2 postępowania nominacyjne – 2 asesorów sądowych w WSA wniosek o powołanie na stanowisko sędziego WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 0 oświadczenia woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych;
 • 1 wniosek – wznowienie postępowania;
 • 1 wniosek – ponowne rozpatrzenie sprawy (po SN);
 • 4 oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego (w tym 1 odroczony);
 • 9 wniosków – odwołania od zmiany podziału czynności
 • 2 wnioski – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia