INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

W 2022 r. – do dnia 17 czerwca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
49 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
245 postępowań nominacyjnych.