Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 593 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przeworsku.