Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 592 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie.