Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 422 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

  • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Poznaniu.