Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 415 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

  • 1 stanowisko w Izbie Ogólnoadministracyjnej.