Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2021 r. dotyczący informacji Poszerzonego składu Sądu Najwyższego, który dokonał wykładni przepisów dotyczących obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

 

Wykładnia przepisów poszerzonego składu Sądu Najwyższego