Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. dotyczący uchylenia postanowienia wydanego przez sędziego Sądu Najwyższego powołanego przez Radę Państwa PRL, po zastosowaniu testu niezależności i niezawisłości, wypracowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r.