Poniżej publikujemy linki do komunikatów Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące postanowień w sprawie sędziów powołanych przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Komunikat SN

Postanowienie SN

Komunikat NSA