Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 9 września 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 833 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.