Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 9 września 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 832 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Częstochowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sierpcu.