Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 704 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Data wydarzenia: 29-07-21

Data wydarzenia: 28-07-21

Data wydarzenia: 27-07-21

Data wydarzenia: 27-07-21
Data końca wydarzenia: 30-07-21

27 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie