Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 361 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipsku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 358 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

 • 1 stanowisko w Izbie Finansowej;
 • 1 stanowisko w Izbie Gospodarczej;
 • 2 stanowiska w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 356 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym:

 • 8 stanowisk w Izbie Cywilnej;
 • 1 stanowisko w Izbie Karnej;
 • 2 stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Data wydarzenia: 15-03-22
Data końca wydarzenia: 18-03-22

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowane w dniach 15 - 18 marca 2022 r. nie odbędzie się.