Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 września 2021 roku wpłynęło pismo Przewodniczącego ENCJ Filippo Donati z informacją o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ENCJ w dniu 28 października 2021 r. w Wilnie, którego przedmiotem będzie dalsze członkostwo Krajowej Rady Sadownictwa w organizacji.

Krajowa Rada Sądownictwa obecnie nie komentuje informacji wynikających z tego pisma zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zajęcia stanowiska w późniejszym terminie.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 21-09-21
Data końca wydarzenia: 24-09-21

21 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
23 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
24 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Komunikat Prasowy
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami czy w głosowaniu zdalnym przeprowadzonym w trakcie posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 10 września 2021 r. rzeczywiście głosował członek Rady czy też inna osoba, Przewodniczący KRS podjął decyzję o skierowaniu sprawy do wyjaśnienia na najbliższym Prezydium KRS. Odbędzie się ono 20 września 2021 r.

Przewodniczący zażądał także od członka Rady, co do którego istnieją wątpliwości czy głosował osobiście złożenia pilnych pisemnych wyjaśnień.

O poczynionych ustaleniach oraz decyzjach związanych z zaistniałą sytuacją Rada oraz opinia publiczna zostaną niezwłocznie poinformowane.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 10-09-21

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 9 września 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 833 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie.