Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 października 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 966 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim 
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Data wydarzenia: 27-10-21

Data wydarzenia: 26-10-21

Hon.
Prof. Filippo DONATI
President of the
European Network of the
Councils for the Judiciary

I want to express my thanks for the information about the Extraordinary General Assembly of the European Network of Councils for the Judiciary, which will be held in Vilnius. However, I will not take part in this meeting. I believe that the decision of the ENCJ to suspend the National Council of the Judiciary of Poland as a member of this organisation was made without a legal basis and does not comply with the ENCJ Statutes. Therefore, the pre-condition for the participation of the National Council of the Judiciary in events of the Network is the prior repeal of the resolution of the General Assembly about suspension of the KRS membership.
At the same time, I kindly inform you that the National Council of the Judiciary of Poland upholds all its arguments presented in the explanations which have been submitted at the request of the European Network of Councils for the Judiciary and declares its readiness for further collaboration with the ENCJ.


Yours sincerely,
judge Paweł Styrna

Sz. P.
Prof. Filippo DONATI
Przewodniczący
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa


Dziękuję za informację o Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które odbędzie się w Wilnie. Nie wezmę udziału w tym spotkaniu. Uważam, że decyzja ENCJ o zawieszeniu KRS w prawach członka tej organizacji została podjęta bez podstawy prawnej i jest sprzeczna ze Statutem ENCJ. Warunkiem udziału w spotkaniach w ramach Sieci jest więc uprzednie uchylenie uchwały Zgromadzenia Ogólnego o zawieszeniu Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje wszystkie swoje argumenty przedstawiane w wyjaśnieniach, które były składane na prośbę Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i deklaruje gotowość do dalszej współpracy z ENCJ.

Z poważaniem
sędzia Paweł Styrna

Data wydarzenia: 26-10-21
Data końca wydarzenia: 29-10-21

26 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie