Data wydarzenia: 11-03-20

Data wydarzenia: 10-03-20

w sprawie stosowania ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw do trwających postępowań nominacyjnych

 

Data wydarzenia: 10-03-20