Data wydarzenia: 28-07-22

Data wydarzenia: 27-07-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 715 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 714 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowej Soli;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 713 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.