Data wydarzenia: 28-02-23

Data wydarzenia: 28-02-23
Data końca wydarzenia: 03-03-23

28 lutego – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
1 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 220 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 2.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 202 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 2.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 15 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 191 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ełku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miechowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.