Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 590 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jaworznie.

Data wydarzenia: 20-12-22
Data końca wydarzenia: 22-12-22
Data wydarzenia: 06-12-22
Data końca wydarzenia: 09-12-22
Data wydarzenia: 22-11-22
Data końca wydarzenia: 25-11-22
Data wydarzenia: 08-11-22
Data końca wydarzenia: 10-11-22