Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 421 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Data wydarzenia: 19-04-23

Lista kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Izba Gospodarcza - MP z 2023 r.,  poz. 220

Lista kandydatów do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Izba Gospodarcza - MP z 2023 r.,  poz. 202

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 419 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga
  w Warszawie.