W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, 20 września 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Ławniczej Sądu Najwyższego z członkami Prezydium KRS.
Radę Ławniczą SN reprezentowali: Aleksander Popończyk, Agnieszka Kaczmarek, Jarosław Wołodkiewicz oraz Magdalena Wiszniewska.
Uczestnicy omówili bieżące problemy ławników, w tym: warunki pracy, ograniczenia w dostępie do sprzętu technicznego i baz danych orzecznictwa. Poruszono także zagadnienia związane z niezawisłością ławników.
Postanowiono kontynuować rozmowy podczas kolejnych spotkań. Zagadnienia poruszane przez przedstawicieli Rady Ławniczej SN zostaną przekazane do Komisji ds. Reformy Wymiaru Sprawiedliwości KRS.                                                                                  

                                                                                                                   Sędzia Paweł Styrna
                                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                                              Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 24-09-21

Data wydarzenia: 23-09-21

Data wydarzenia: 22-09-21

Data wydarzenia: 21-09-21