Na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że został przedłużony termin naboru kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) z ramienia Polski. Kadencja polskiego członka Komitetu wygasła 19 grudnia 2019 r.

CPT organizuje wizyty w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, żeby ocenić sposób ich traktowania: więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki społecznej, etc. Członkowie CPT to niezależni i bezstronni eksperci o różnorodnym wykształceniu, w tym prawnicy, lekarze i specjaliści w dziedzinie więziennictwa, czy policji.

Nabór prowadzony jest zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

Informacja o naborze kandydatów na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

Data wydarzenia: 10-07-20

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.

Data wydarzenia: 09-07-20

w sprawie wniosku do Ministra Sprawiedliwości o opracowanie projektu planu dochodów i wydatków sądów powszechnych na rok 2021

Data wydarzenia: 09-07-20

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.

Data wydarzenia: 08-07-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 7-10 lipca 2020 r.