Data wydarzenia: 13-01-21

Data wydarzenia: 12-01-21

Uprzejmie informuję, że związku z przejściem sędzi Teresy Kurcyusz– Furmanik w stan spoczynku 12 stycznia 2021 r. wygasa mandat sędzi jako członka Krajowej Rady Sądownictwa.


                                                                                                        Sędzia dr Maciej Mitera
                                                                                                        Rzecznik Prasowy
                                                                                                        Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 12-01-21

Data wydarzenia: 12-01-21
Data końca wydarzenia: 15-01-21

Wypowiedzi członków Rady, które są przytaczane w protokołach posiedzeń komisji KRS wyrażają ich indywidualne poglądy. Wystąpienia te nie reprezentują oficjalnego stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa ani tych komisji.
Rada zajmuje oficjalne stanowisko dotyczące reform wymiaru sprawiedliwości oraz innych zmian w prawie w opiniach o projektach aktów normatywnych, przyjmowanych na posiedzeniach plenarnych.
                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                 sędzia Leszek Mazur