Data wydarzenia: 13-07-21
Data końca wydarzenia: 16-07-21

13 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 2 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 605 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich :

- stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w  Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Gdyni;

- stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Szczecinie.

Data wydarzenia: 30-06-21

W dniu 30 czerwca 2021 roku w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich w osobach Pani Przewodniczącej Barbary Komander, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Zdzisława Czarnackiego oraz Pana Juliana Rzewódzkiego.  Krajową Radę Sądownictwa reprezentowali Przewodniczący Pan sędzia Paweł Styrna, Wiceprzewodniczący Pan sędzia Wiesław Johann oraz Wiceprzewodniczący poseł Arkadiusz Mularczyk.

Na spotkaniu Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili swoje wątpliwości dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która stanowi, że w czasie pandemii oraz rok po ustaniu zagrożenia co do zasady sądy cywilne w I i II instancji rozpoznają sprawy w składzie jednego sędziego, bez udziału czynnika społecznego tj. ławnika.

Data wydarzenia: 25-06-21

Data wydarzenia: 24-06-21