Data wydarzenia: 27-04-18

W dniu dzisiejszym, 27 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu plenarnym członkowie Krajowej Rady Sądownictwa wybrali Sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Leszka Mazura na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Data wydarzenia: 27-04-18

W związku ze zwołaniem na 27 kwietnia 2018 r. przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, prof. M. Gersdorf posiedzenia plenarnego Krajowej Rady Sądownictwa w nowo wybranym składzie, o godzinie 9.45 w siedzibie Rady, przy ul. Rakowieckiej 30, II piętro, odbędzie się briefing prasowy.

W części VI formularza oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, wpisuje się „dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu”.

STANOWISKO
Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji i
Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 r.

1.  Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 6 lutego 2017 r.:
Zebranie Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu widząc potrzebę zmian w sądownictwie, które będą służyć dobru obywateli rzeczypospolitej Polskiej, mają na uwadze konieczność zachowania w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sadow i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych wyrażone w uchwale nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r.