Data wydarzenia: 01-03-24

Podczas zakończonego 1 marca br. czterodniowego posiedzenia plenarnego KRS rozpatrywano kandydatury 60 osób starających się o urząd sędziego w 31 konkursach. Po zapoznaniu się z sylwetkami i dorobkiem zawodowym kandydatów Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP 10 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego, 11 wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu okręgowego, dwóch wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego i jednego wniosku o powołanie asesora wojewódzkiego sądu administracyjnego na urząd sędziego WSA. Poparła zatem 24 kandydatów.

Rozstrzygnięcie kilku konkursów zostało odroczone, ponieważ do podjęcia decyzji konieczne jest wysłuchanie kandydatów lub uzupełnienie ich dokumentacji.

W trakcie posiedzenia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczczono ich pamięć minutą ciszy i odczytano apel, w którym podkreślono m.in., że „Tysiące młodych ludzi poległo w walce z sowieckim i krajowym okupantem. Pozostając bez wsparcia i pozostając w przekonaniu, że walczą o wolną Polskę, walczyli o honor. Rzesze niepokornych żołnierzy wywieziono do ZSRR. Tysiące zostało zamordowanych z mocy sądowych wyroków. Ustanowienie Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Rada rozpatrzyła też m.in.: 10 spraw dotyczących wniosków o cofnięcie zgłoszeń udziału w konkursach, negatywnie zaopiniowała trzy oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego. Członkowie Rady zadecydowali o umorzeniu trzech odwołań od podziału czynności, a jedno odroczyli. Uwzględnili pięć wniosków o przeniesienie sędziów w stan spoczynku, stwierdzili dwie daty przejścia w stan spoczynku, a w przypadku kolejnych dwóch zadecydowali, że sprawa stwierdzenia daty nie wymaga głosowania Rady.

Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się także z pięcioma projektami aktów prawnych, cztery zaopiniowała bez uwag, pozytywnie, a jednego nie opiniowała, ponieważ przedmiot regulacji jest poza kompetencjami Rady.

Przewodniczący Komisji do spraw skarg, wniosków i petycji poinformował, że wpłynęło pięć spraw, z których żadna nie wymagała głosowania Rady.

                                                                                                                                                                                                                                   Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                                                                                                   Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 29-02-24

Data wydarzenia: 28-02-24

Data wydarzenia: 27-02-24