Data wydarzenia: 22-09-21

Data wydarzenia: 21-09-21

Zamieszczamy treść "Wniosku o sprostowanie" przesłanego 21 września 2021 r.do redakcji Fakt.pl

Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. - Prawo prasowe (t.j. Dz.U. 2018.1914) uprzejmie proszę o sprostowanie nieprawdziwej informacji odnoszącej się do Krajowej Rady Sądownictwa podanej w materiale prasowym opublikowanym na stronie internetowej Fakt.pl pod tytułem „Szarża Ziobry w rządzie. Chce większych podwyżek dla sędziów. Mówi o … drożyźnie!” ( https://www.fakt.pl/pieniadze/ziobro-walczy-o-podwyzki-dla-sedziow-1000-zlotych-to-za-malo/h2m67lc ). W powyższym materiale napisano, jakoby Krajowa Rada Sądownictwa nie upominała się w pismach o pracowników wymiary sprawiedliwości, którzy od kilku lat mają zamrożone pensje. Informacja ta jest nieprawdziwa. Krajowa Rada Sądownictwa w swojej uchwale nr 1118/2021 z dnia 30.07.2021r. postulowała o zaplanowanie w budżecie na rok 2022 wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych co najmniej w wysokości stopy inflacji. Uchwała powyższa została opublikowana na stronie internetowej Rady ( https://krs.pl/pl/dzialalnosc/opinie-stanowiska-uchwaly/1117-uchwala-nr-1118-2021-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-30-lipca-2021-r.html ) Dlatego też wniosek swój uważam za w pełni uzasadniony.
Proszę więc o sprostowanie powyższego materiału w następujący sposób: „Nieprawdziwa jest informacja, zawarta w materiale na stronie internetowej Fakt.pl, pt. „Szarża Ziobry w rządzie. Chce większych podwyżek dla sędziów. Mówi o … drożyźnie!” jakoby KRS nie upomniała się w pismach o pracowników wymiaru sprawiedliwości. Rada w uchwale nr 1118/2021 postulowała o zaplanowanie w budżecie na rok 2022 wzrostu wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych co najmniej w wysokości stopy inflacji”.

sędzia Jarosław Dudzicz
Zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Rady Sądownictwa

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że zapoznało się z wyjaśnieniami sędziego Zbigniewa Łupiny dotyczącymi przebiegu głosowań, w których brał udział w dniu 10 września 2021 roku. Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenie sędziego o zrzeczeniu się funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych.      

Z wyjaśnień sędziego Zbigniewa Łupiny wynika, że podczas głosowań samodzielnie podejmował decyzje i oddawał głosy.

Prezydium przypomina członkom Krajowej Rady Sądownictwa o  konieczności głosowań w sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do osobistego podejmowania decyzji.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 września 2021 roku wpłynęło pismo Przewodniczącego ENCJ Filippo Donati z informacją o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego ENCJ w dniu 28 października 2021 r. w Wilnie, którego przedmiotem będzie dalsze członkostwo Krajowej Rady Sadownictwa w organizacji.

Krajowa Rada Sądownictwa obecnie nie komentuje informacji wynikających z tego pisma zastrzegając sobie jednocześnie prawo do zajęcia stanowiska w późniejszym terminie.

Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa