Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 509 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 492 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 491 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 490 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sieradzu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokółce.