Data wydarzenia: 26-02-20

w sprawie stosowania ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw do trwających postępowań nominacyjnych

Data wydarzenia: 21-02-20

Data wydarzenia: 21-02-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego
i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnych 

Data wydarzenia: 21-02-20

Data wydarzenia: 20-02-20